VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INOVÁCIA ZASTARANEJ TECHNOLÓGIE VÝROBY, SPOJENÁ SO VZNIKOM NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST PRE PRÍSLUŠNÍKOV MRK A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI QUERCUS, S.R.O.

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

  Úradný názov:

  QUERCUS, s.r.o.

  Poštová adresa:

  Ventúrska 7

  Mesto/obec:

  Bratislava

  PSČ:

  811 01

  IČO:

  31603688

  Kontaktná osoba:

  Ing. Tomáš Klibani

  E-mail:

  klibani@sqm.sk

  Telefón:

  0908 911 329

 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

  Názov pridelený zákazke:

  Inovácia zastaranej technológie výroby

  Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného
  obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
  (výzvy na predkladanie ponúk):

  Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
  Európskej únie:

  Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 9099-WYT, 113/2013, 12.06.2013

 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

  Označenie  relevantnej  informačnej  povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

  otváranie častí ponúk „Ostatné“

  otváranie častí ponúk „Kritériá“

  Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

  29.7.2013

  Dátum odoslania tejto informácie:

  29.7.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

  Úradný názov:

  QUERCUS, s.r.o.

  Poštová adresa:

  Ventúrska 7

  Mesto/obec:

  Bratislava

  PSČ:

  811 01

  IČO:

  31603688

  Kontaktná osoba:

  Ing. Tomáš Klibani

  E-mail:

  klibani@sqm.sk

  Telefón:

  0908 911 329

 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

  Názov pridelený zákazke:

  Inovácia zastaranej technológie výroby

  Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného
  obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
  (výzvy na predkladanie ponúk):

  Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
  Európskej únie:

  Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 9099-WYT, 113/2013, 12.06.2013

 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

  Označenie  relevantnej  informačnej  povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

  otváranie častí ponúk „Ostatné“

  otváranie častí ponúk „Kritériá“

  Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

  18.7.2013

  Dátum odoslania tejto informácie:

  18.7.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE AKTIVÍT

Pôvodný vs. nový stav technológií

Vertikálna pásová píla

Optimalizačná skracovacia píla

Technológia robotického ukladania maloformátového reziva

Veľkokapacitná sušiareň reziva a prírezov

Malokapacitné sušiarne reziva a prírezov

Malokapacitná pariaca komora na rezivo a prírezy

Hobľovací automat

Frézovací automat

ZAVEDENIE INOVATÍVNEJ TECHNOLÓGIE TEPLOVZDUŠNÉHO SPRACOVANIA DREVA PRE ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI QUERCUS, S.R.O.

DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE AKTIVÍT

ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH OPATRENÍ NA DOSIAHNUTIE ZLEPŠENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI VÝROBNÝCH OBJEKTOV A ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V SPOLOČNOSTI QUERCUS, S.R.O.

DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE AKTIVÍT