VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INOVÁCIA ZASTARANEJ TECHNOLÓGIE VÝROBY, SPOJENÁ SO VZNIKOM NOVÝCH PRACOVNÝCH MIEST PRE PRÍSLUŠNÍKOV MRK A RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI QUERCUS, S.R.O.

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

  Úradný názov:

  QUERCUS, s.r.o.

  Poštová adresa:

  Ventúrska 7

  Mesto/obec:

  Bratislava

  PSČ:

  811 01

  IČO:

  31603688

  Kontaktná osoba:

  Ing. Tomáš Klibani

  E-mail:

  klibani@sqm.sk

  Telefón:

  0908 911 329

 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

  Názov pridelený zákazke:

  Inovácia zastaranej technológie výroby

  Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného
  obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
  (výzvy na predkladanie ponúk):

  Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
  Európskej únie:

  Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 9099-WYT, 113/2013, 12.06.2013

 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

  Označenie  relevantnej  informačnej  povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

  otváranie častí ponúk „Ostatné“

  otváranie častí ponúk „Kritériá“

  Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

  29.7.2013

  Dátum odoslania tejto informácie:

  29.7.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

I N F O R M Á C I A
týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
  /OBSTARÁVATEĽA /OSOBY PODĽA § 7

  Úradný názov:

  QUERCUS, s.r.o.

  Poštová adresa:

  Ventúrska 7

  Mesto/obec:

  Bratislava

  PSČ:

  811 01

  IČO:

  31603688

  Kontaktná osoba:

  Ing. Tomáš Klibani

  E-mail:

  klibani@sqm.sk

  Telefón:

  0908 911 329

 2. ZADÁVANÁ ZÁKAZKA

  Názov pridelený zákazke:

  Inovácia zastaranej technológie výroby

  Zverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného
  obstarávania /oznámenia použitého ako výzva na súťaž
  (výzvy na predkladanie ponúk):

  Číslo oznámenia a dátum vydania v Úradnom vestníku
  Európskej únie:

  Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania: 9099-WYT, 113/2013, 12.06.2013

 3. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

  Označenie  relevantnej  informačnej  povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona:

  otváranie častí ponúk „Ostatné“

  otváranie častí ponúk „Kritériá“

  Dátum otvárania predmetných častí ponúk:

  18.7.2013

  Dátum odoslania tejto informácie:

  18.7.2013

Poznámka: Údaje (pri uvádzaní ktorých je to použiteľné) je potrebné vyplniť v súlade so zverejneným oznámením o vyhlásení verejného obstarávania /oznámením použitým ako výzva na súťaž (výzvou na predkladanie ponúk)

Vertikálna pásová píla

Optimalizačná skracovacia píla

Technológia robotického ukladania maloformátového reziva

Veľkokapacitná sušiareň reziva a prírezov

Malokapacitné sušiarne reziva a prírezov

Malokapacitná pariaca komora na rezivo a prírezy

Hobľovací automat

Frézovací automat

ZAVEDENIE EFEKTÍVNYCH OPATRENÍ NA DOSIAHNUTIE ZLEPŠENIA ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI VÝROBNÝCH OBJEKTOV A ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V SPOLOČNOSTI QUERCUS, S.R.O.

DOKUMENTÁCIA REALIZÁCIE AKTIVÍT